Archives

UPDATES/Downloads

Tusi Faitau Aso (Kuata Tolu) Download Now

LAMEPA  Me & Iuni  Fia Faitau!

TUSI AOGA ASO SA

& AUTALAVOU    

2015-2016

 Download Now!

O LE UPU

UPU FOU A LE ALII: o le Tusi Paia mo se suiga-Fresh from the Word: the Bible for a change

Aso Lua Aokuso 18, 2015: “Toe foi e faataunuu.”
Tusi Faitau: Iona 2:1-10
Matua - Iona 2:9
A o a’u, ou te faitaulaga ia te oe ma le upu faafetai; ou te faia le mea na ou tauto ai. Mai le Alii le olataga.

Mo a’u lava, e foliga mai o Iona o le tagata faitifaga (actors). Ua na taumafai e faatino mafaufauga sa manatu i ai, a e ina ua le taunuu le faamoemoe, po o le mea sa manatu i ai, ona nofonofo loa lea. Sa nofonofo lava Iona--atonu sa le fiafia--i totonu o le manava o le i’a tele. O lo’o ‘a’au le i’a i le vasa sousou, e le taumate sa ma’isami Iona, a e le o le sami lea e iai, ua na le iloa le lalolagi o iai, fai mai ana upu: “Ua siosioina a’u e le sami, na manu a’u oti; ... ua fusia lo’u ulu i le limu.” (f5).

O le ‘aumaia o le i’a, o le saunia lea e le Atua o le nofoaga e saogalemu ai Iona ina ua lafoina i le sami, e le nofo ai pea Iona i le manava o le i’a e o’o i le faavavau. Ina ua uma le sola’aga a Iona mai lona Atua, ua na o se sola’aga i sina taimi puupuu. Ua avea lea ma faapogai o lona toe fo’i e fesagai ma lona Atua, ma faafetai i lona faasaoina mai le manava o le i’a tele na saunia i le agalelei o le Atua.

O lenei fetufaa’iga, ua lava e toe faafoi mai ai Iona mai le manava o le i’a--ua luai atu i le fogaeleele, e peiseai o se savaliga e le mamao ma Nineva le laumua o Asuria. Ina ua mae’a lenei tulaga sa o’o ia Iona, ma lona potomasani i totonu o le manava o le i’a, ona taitai mai lea e le Atua ia Iona i ona luma. O le amata o le mata’upu e 3, ua fetalai le Atua ia Iona e ala i lona finagalo e ao ina faataunuu.

Tatalo: Faafetai le Atua e, ona o lou onosa’i i o matou uiga femoumoua’i i ou luma: ua matou le usiusitai, ua matou faatalale, ua matou valea foi. Ua matou tatalo, se’i toe avatu i matou i se amataga fou. Amene.

 WORSHIP SERVICE AND PRAYER BOOKS FOR 2015 - O TUSI MO LE 2015
 

TUSI FAITAU ASO 2015

Daily Bible Readings

Download Now

 

TUSI 'AU LEOLEO 2015

Prayer Watcher's Fellowship

Download Now

 

TUSI 'AU TAUMAFAI 2015

Christian Endeavors' Fellowship

Download Now

 

KALENA 2015

CCCAS Calendar 2015

Download Now

      Tusi Aoga mo Aoga Aso Sa&Autalavou 2015-2016 >> go to Publications

 

CCCAS YOUTH VIDEOS

Download NOW! CCCAS Pulega Fagaloa YOUTH Music Video!

Easter Photos (Faleono--CCCAS Mission Churches, USA)

CCCAS CALENDAR

PHOTO HIGHLIGHTS

Bible Verse of the Day


Contact Us

Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano i Amerika Samoa             Congregational Christian Church of American Samoa

P.O. BOX 1537
1 Kanana Fou Street
Pago Pago, AS 96799
Office: (684)699-9810
Fax: (684)699-1898